2022-2023 – Birgitte Flensburg

Underviser: Birgitte Flensburg, Tidl. sognepræst i Maribo og Nebbelunde-Sædinge.

Onsdag den 23. november 2022 Kl. 19.00 på Svanevig Hospice, Bandholm

Hvilken Gud tror vi på?

De fleste kirkegængere er nok fortrolige med, at vi som kristne bekender troen på den treenige Gud. Men hvordan skal det forstås, at Gud er både tre og en? Tror vi på en kærlig Gud, når vi ser al verdens elendighed, og når lidelsen rammer os selv? Når menneske forkaster troen på Gud, hvilken forestilling er det så, de har om ham? Og hvor kommer den fra? Fra min studieorlov, hvor jeg arbejde med gudsbilleder, vil jeg komme med eksempler og fremlægge forskellige indsigter i menneskers gudsforestillinger. Der vil blive mulighed for spørgsmål og samtale i det omfang, man ønsker det.


Onsdag den 15. marts 2023 klokken 19.00 på Svanevig Hospice, Bandholm

Påskeoptakt.

I påskeugen gennemgår vi i kirken Jesu lidelseshistorie. Vel nok verdenshistoriens mest kendte og betydningsfulde. Men hvor mange af os når at komme i kirke og følge med i forløbet alle fem helligdage? Denne aften gennemgås de enkelte dage med deres begivenheder, som sættes i relief til de lidelser, som intet menneske i livet undgår at stifte bekendtskab med.


.

.

.

.

.

.

%d bloggers like this: