2022-2023 – Programbeskrivelser

Programmet for den enkelte aften er beskrevet under den enkelte underviser. (Klik på navnet).

Samlet oversigt over datoer, emner og undervisere ses på siden “2022-2023 – Datoer og emner

Bente Asschenfeldt

Jesper Bacher

Merete Bandak

Birgitte Flensburg

Henrik Gade Jensen

Tove Niclasen

Birgitte Villadsen

Program for aften i samarbejde med Svanevig Hospice og FOF

Holger Lissner

Program for aften i samarbejde med Menighedsrådet for Skt. Nikolaj Sogn og FOF

Rasmus Birkerod

.

.

.

.

.

.

%d bloggers like this: