Skal vi tillade aktiv dødshjælp i Danmark? – 9. oktober 2018

Debataften om “Aktiv dødshjælp”
Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 19.00 i Foredragssalen på Svanevig Hospice.
Henrik Gade Jensen 2014
Foredragsholder er sognepræst  og medlem af Etisk Råd Henrik Gade Jensen, Gloslunde.
.
Aftenen holdes i samarbejde med Svanevig Hospice og FOF-Sydøst.
.
Pris. 100 kroner inklusiv en forfriskning.
.
Der er IKKE flere pladser til denne debataften.
————————–

Henrik Gade Jensen vil i foredraget bl.a. komme ind på nogle af følgende spørgsmål:

Skal vi tillade aktiv dødshjælp i Danmark? Spørgsmålet har i mange år har delt vandene i den offentlige debat og mellem politikere, læger, filosoffer og borgere. Det Etiske Råd har flere gange udtalt sig imod aktiv dødshjælp, men debatten kører videre og mange mener, at det er en menneskeret selv at kunne beslutte sig til en afslutning på livet.

Flere europæiske lande har legaliseret forskellige former for aktiv dødshjælp. Hvad kan vi lære af deres erfaringer? Har man etisk eller juridisk ret til at lade andre afslutte ens liv?
Er der kun en flydende overgang mellem passiv dødshjælp, hvor smertelindring og ophør af livsforlængende behandling resulterer i patientens død? Eller hvor et lægeligt indgreb med stor sandsynlighed vil føre til fremskyndelse af patientens død? Findes der alternativer til aktiv dødshjælp i form af bedre palliativ hjælp og en styrkelse af hospicerne?
Måske skulle vi snarere tale om etik ved livets afslutning og om en værdig død?

.

.

.

.

.

%d bloggers like this: