Teologihøjskolens historie og formål

Teologihøjskolen Lolland blev oprettet som en fortsættelse af “Det treårige kursus i Kristendomskundskab”, der blev gennemført 2 gange i 1990’erne i Søllested Præstegård.

Kurserne blev udbudt af Dansk Bibelskole i København som en pendant til “Teologi for lægfolk” i Århus. Kurset sluttede med uddeling af diplom til deltagerne. Biskop Th. Græsholt var en af underviserne.

Da det sidste kursus var slut, var der nogle af de begejstrede deltagere, der spurgte, om vi ikke kunne fortsætte med at undervise i kirkelige og teologiske emner, det kunne de slet ikke undvære.

Nogle af underviserne var med på ideen, de ville også gerne fortsætte med at bruge noget  tid på at sætte sig ind i et emne og derefter fremlægge det for et interesseret publikum.

Og sådan fungerer det stadigvæk med skiftende undervisere, som alle er meget engagerede.

Undervisningen er for alle, der kræves ingen forudsætninger, men underviserne lægger vægt på at kunne formidle også vanskelige tilgængelige teologiske, kirkelige,og trosmæssige emner for helt almindelige mennesker.

Hvad håber vi, at deltagerne får ud af det?

  • At de får udvidet deres horisont.
  • At de får en større forståelse af egen tro. Det skete blandt andet i forbindelse med Reformationsjubilæet.
  • At det er til glæde for deltagerne, så de kan gå opløftede hjem fra en undervisningsaften. Det har flere givet udtryk for undervejs.
  • At de bliver mere tolerante overfor anderledes troende ved at få indblik i, hvad andre tror. Det er altid nemmest at forholde sig til realiteter.

Som eksempel på, at undervisningen er for alle, kan nævnes at

  • Da der blev undervist i Anerkendte trossamfund kom der baptister for at være med.
  • Da der var nogle aftener om Mariadyrkelsen, kom der flere katolikker til disse aftener.
  • Da der blev undervist om Islam, mødte imamen fra Nakskov op til disse aftener.

Kan vi finde en lokal tilknytning til det, vi underviser i, kan vi se, at det tiltrækker folk, så det prøver vi også at imødekomme.

Der er jo mange spændende personer, også  fra den kirkelige verden, der stammer fra Lolland.

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at komme til undervisningen i Teologihøjskolen.

Underviserne lægger et stort arbejde i at sætte sig ind i stoffet, og glæder sig til at fremlægge det for et lydhørt publikum.

——————-

Teologihøjskolen Lollands formål er i vedtægterne beskrevet således:

Foreningens formål er gennem offentlig og bredt anlagt kursus- og foredragsvirksomhed samt debatskabende folkeoplysende arrangementer, at belyse forhold om kristendommens historiske og aktuelle vekselvirkning med kultur og samfund.

.

.

.

.

.

 

%d bloggers like this: